<<<wstecz

 


 

Działalność Grupy rozpoczęła się wraz z zorganizowaniem wspólnej wystawy fotograficznej w Galerii "Szyb Wilson" w Katowicach, w lutym 2003 roku.
Wtedy w skład wchodzili wykładowcy (absolwenci) oraz słuchacze Studium Fotograficznego w Katowicach, w tej chwili wszyscy są już absolwentami w/w szkoły.

Kiedyś skupieni ściśle w szkole, obcowali ze sobą prawie codziennie, co dawało szansę na ciągłą konfrontację pomysłów i stymulowało do "działania".
Spotkania, długie rozmowy, planowanie kolejnych wydarzeń fotograficznych. To wszystko było niezwykle budujące, rozwijające i kształtowało zarówno
prywatne wnętrza jak i zewnętrzność Grupy.

Cechą Grupy było to, iż jej członkowie z założenia nie realizowali wspólnych tematów / kierunków zakładając, że każdy będzie rozwijał swoją indywidualność.
Ta różnorodność tematyczna, zapewniała elastyczność i swobodę twórczą, niezbędną do istnienia Grupy.

W czasie działalności Grupa Natechwile brała udział w wielu ważnych wydarzeniach fotograficznych w Polsce.

 

2006

2005  

2004  

 2003