<<< wstecz

 

GALERIA KATOWICE - LINIE PAPILARNE - wystawa zbiorowa ZPAF

Tytuł odnosi się do naszej tożsamości fotograficznej. Do tego, co dla każdego z nas z osobna stanowi sedno naszej autorskiej wypowiedzi w medium, którym wszyscy się posługujemy – w fotografii, która jest dla nas wspólnym mianownikiem.
Poruszając się nie tylko pomiędzy światłem i cieniem, ale także, a może przede wszystkim pomiędzy nami samymi, prowokujemy dialog w wielu płaszczyznach
i kontekstach. /kurtor wystawy - Katarzyna Łata-Wrona/


fot. Marcin 'Cozer' Markiewicz

Tożsamość fotograficzna = tożsamość osobista, czyli co widzę, kiedy otwieram oczy…

Zanikanie…
…zanikanie kobiecości… duchowości… piękna

…zanikanie tożsamości na skutek doświadczeń, pogłębień, pogrążeń… na skutek nieświadomości, niepewności, niestałości…
…pragnienie bycia… bycia sobą …piękną… wewnętrznie, duchowo, cieleśnie…

…to jak popatrzeć w lustro i widzieć… widzieć wyraźnie… ostro i z wszystkimi szczegółami… tak widzieć siebie i otaczający świat… z jasnością, ostrością, szczerością… pełnią.

 

GALERIA KATOWICE - LINIE PAPILARNE -wernisaż wystawy

Autorzy wystawy: Arkadiusz Ławrywianiec, Antoni Kreis, Krzysztof Szlapa, Janusz Chojnacki, Ewa Zawadzka, Zbigniew Sawicz, Michał Szalast,
Beata Brząkalik-Gburek,
Anna Andrzejewska, Marcin Górski, Joanna Nowicka, Beata Mendrek-Mikulska, Michał Cała, Katarzyna Łata-Wrona,
Krzysztof Gołuch,
Jowita Mormul, Sławomir Jodłowski, Józef Wolny, Stanisław Michalski, Marek Locher, Marek Wesołowski, Bogusław Michnik,
Jan Zegalski, Jerzy Łakomski,
Jakub Byrczek, Marta Dąbrowska, Arkadiusz Gola, Waldemar Jama, Tomasz Jodłowski, Krzysztof Lisiak, Krzysztof Liszka, Halina Morcinek,
Piotr Oleś, Bolesław Stachow, Timm Stutz, Mieczysław Wielomski, Janusz Wojcieszak,


fot. ARKADIUSZ łAWRYWIANIEC