Beata Mendrek

Członek ZPAF

 

 

Opinia o kandydacie do członkostwa w ZPAF – Katarzynie Pawlikowskiej


Droga fotograficzna Katarzyny jest długa i bardzo konsekwentna. Uparcie doskonali swoje umiejętności
i poszerza wiadomości z zakresu fotografii. Wspominając konsultacje i korekty jej fotografii, pamiętam,
że zawsze miała bardzo wyczerpujące odpowiedzi na tematy w postaci wielo zdjęciowych zestawów, trzymając w zanadrzu jeszcze kolejne wersje, jakby co…
Z czasem nabierała pewności w podejmowaniu decyzji, przekonując odbiorcę, że sama wie o czym i jak, chce mówić za pośrednictwem obrazu fotograficznego.
Jej zaangażowanie w samorozwój, uczestnictwo w wielu projektach zbiorowych, aktywne działanie na rzecz przeróżnych grup fotograficznych świadczy o wielkim „apetycie”
i pragnieniu w wyrażaniu własnych myśli, spostrzeżeń, obrazów.

Fotografie Katarzyny są obrazami bardzo osobistymi, poruszającymi tematy wspomnień
i wartości jakie są dla autorki istotne. Operuje symboliką, przestrzeniami wywołującymi skojarzenia
i pozwala na własną interpretację.
Choć są to kadry często tradycyjne, klasyczne z zastosowaniem efektów, których dziś wiele obserwujemy w fotografii, prace Katarzyny zyskują poprzez autentyczność. To są Jej obrazy, takie jakie widzi w życiu codziennym, spacerując po znanych i nieznanych, czasem nie odkrytych dla niej przestrzeniach. Jak sama mówi, „Fotografia to moja pasja, również forma relaksu i takie oderwanie się od spraw „przyziemnych”, tak można określić jej postawę.

Fotografia, która pozwala na zaglądnięcie w głąb siebie, która przynosi otuchę i pomaga
w ułożeniu wspomnień, żali, strat.. ale także radości, jest fotografią powstałą z wielkiej potrzeby wyrażania się w sposób fotograficzny, wizualny. Fotografia mówiąca wiele
o autorze, ale dająca przestrzeń do własnych interpretacji, fotografia autorska ale bez narzucania własnych myśli. Takie określenia kojarzą się, kiedy myślę o obrazach, ale przede wszystkim o postawie Kasi jako obserwatora, słuchacza i twórcy.

 

Biorąc pod uwagę silne zaangażowanie Kasi Pawlikowskiej we własny rozwój twórczy, oraz systematyczne i aktywne działania na rzecz ZPAF okręgu śląskiego, popieram Jej starania o przyjęcie
w poczet członków Związku Polskich Artystów Fotografików.

 

 

Beata Mendrek, ZPAF

 

<<<wstecz