<<< wstecz

 

 

 

 

„Tożsamość” to wystawa podsumowująca XXIV Sosnowieckie Spotkania Artystyczne, które odbyły się w sierpniu 2021 roku w Zamościu, to niezwykła ekspozycja, która wyjątkowym bogactwem sztuki, poprzez przenikające się wzajemne różne jej dziedziny wraz z interdyscyplinarnością, ujmie widza swoją wieloraką interpretacją tematu Spotkań.

Zaproszono grupę 25 twórców, o odmiennym podejściu do problemu sztuki, pracujących w różnych technikach, zmagających się z różnorodną materią.
To grupa fotografików, malarzy, rzeźbiarzy, wśród nich są wykładowcy szkół artystycznych, czy dokumentaliści pracujący w mediach. Artystów o odmiennej świadomości, indywidualnościach, które na ten jeden moment stworzyły wspólnotę artystyczną, pochylając się nad jednym z najtrudniejszych zagadnień
w czasach globalizacji – tożsamością.

Na ekspozycji swoje prace zaprezentują:

Inez Baturo / Judyta Bernaś / Paweł Dusza / Czesław Gałużny / Iwona Germanek / Krzysztof Gołuch / Łukasz Karkoszka / Dariusz Kindler / Piotr Kossakowski / Katarzyna Kukuła / Jerzy Łakomski / Katarzyna Łata / Arkadiusz Ławrywianiec / Beata Mendrek / Kamil Myszkowski / Zbigniew Podsiadło / Wojciech Prażmowski / Małgorzata Rozenau / Jacek Rykała / Irena Skalik / Teresa Solarz / Marek Wesołowski / Paweł Więcławek / Jagoda Woźny / Ewa Zawadzka


 

 

Kim była? Kim jestem? Kim bedę? / Beata Mendrek

 

 

 

 

fot. BM