<<< wstecz

 

 

 

Wystawa zatytułowana „Światłoczułość” jest podsumowaniem XXIII Sosnowieckich Spotkań Artystycznych, które odbyły się w 2020 roku w Sandomierzu.
Termin światłoczułość z jednej strony jest obiektywnym określeniem wartości optycznej – czułości na światło, ale ma także rozbudowane znaczenie – definiuje samych artystów i ich szczególną wrażliwości na światło, które determinuje sposób postrzegania rzeczywistości i wybór środków wyrazu w procesie twórczym.


Do Sandomierza zaproszono 27 twórców o odmiennym podejściu do problemu sztuki, pracujących w różnych technikach, zmagających się z różnorodną materią. To grupa fotografików, malarzy i rzeźbiarzy związanych z miastem i regionem: Marek Bebłot, Tamara Berdowska, Adam Bit, Jerzy Chrapka, Sławomir Drążkiewicz, Paweł Dusza, Arkadiusz Gola, Krzysztof Gołuch, Marcin Korek, Piotr Kossakowski, Agnieszka Leśniak-Banasiak, Jerzy Łakomski, Katarzyna Łata, Arkadiusz Ławrywianiec, Beata Mendrek, Stanisław Michalski, Damian Mickoś, Michał Minor, Jacek Mrozowski, Kamil Myszkowski, Zbigniew Podsiadło, Wojciech Prażmowski, Jolanta Rycerska, Krzysztof Rzeźniczek, Irena Skalik, Michał Szalast, Andrzej Zygmuntowicz.

 

 

Zniszczyła wszystkie swoje fotografie. Nikt nie wie dlaczego. Nie pozwoliła, by pozostał po niej taki ślad, ślad dokładny, bezpośredni, trwały…?
Nie mogę spojrzeć na Jej fotografię, na Jej świetlne odbicie… ale gdy zamykam oczy, Ona jaśnieje w blasku wspomnień.
Trwałość pamięci, trwałość wspomnień… na zawsze.

Światłoczułóść / Beata Mendrek

 

 

 

fot. BM / Kasia Kruk