<<< wstecz

 

 

 

Do udziału zaproszono 33 artystów, których twórczość należy do różnych dziedzin: fotografii, malarstwa, grafiki. Twórców obracających się w wielorakiej tematyce, sięgających po różne środki wyrazu (obraz, video art, fotografia) i indywidualnie interpretujących świat.
Naczelną ideą przyświecającą XXII SSA była rola natchnienia i miejsca w procesie tworzenia współczesnego artysty. Spotkanie wyjazdowe odbyło się na Dolnym Śląsku, który jest niezwykle bogaty w ślady-pamiątki naszej burzliwej historii. Jego zadaniem było pobudzenie zmysłów, by później, już w atelier, pod wpływem tegoż natchnienia, dokończyć proces tworzenia.

W XXII Sosnowieckich Spotkaniach Artystycznych udział wzięli:  Adam Bit, Jerzy Chrapka, Marta Czarnecka, Małgorzata Dajewska, Paweł Dusza, Czesław Gałużny, Grzegorz Hańderek, Waldemar Jama, Karolina Kindler-Skowronek, Dariusz Kindler, Piotr Kossakowski, Klaudia Lata, Jerzy Łakomski, Katarzyna Łata, Arkadiusz Ławrywianiec, Beata Mendrek, Damian Mickoś, Mikołaj Mikołajczyk, Kamil Myszkowski, Andrzej Niczewski, Joanna Nowicka, Zbigniew Podsiadło, Barbara Popczyk, Jolanta Rycerska, Wojciech Skórka, Zbigniew Sawicz, Irena Skalik Paulina Walczak-Hańderek, Marek Wesołowski, Paweł Więcławek, Janusz Lech Wojcieszak, Ewa Zawadzka, Andrzej Zygmuntowicz.

 

 

Elektropolis…

Kusi, wciąga, zaprasza… Wydaje się, że będzie mi tam dobrze…
Kiedy wchodzę, nawet zaczyna mi się podobać… widzę, czuję, rozumiem…
Jestem tam sama, tak mi się wydaje, choć w końcu okazuje się, że takich „szczęśliwców” było więcej…
Zaczyna robić się gęsto, duszno… za dużo, za ciasno…
Przestaję widzieć, czuć…przestaje mi się podobać…

Elektro-polis-kusząco-tłumni/ Beata Mendrek

 

 

fot. BM