<<< wstecz

 

 

Zbiorowa wystawa fotografii członków Okręgu Śląskiego ZPAF „Kolorowy konterfekt” z cyklu „Świadomość kadru”

Wystawa „Kolorowy konterfekt” jest drugą z cyklu wystaw „Świadomość kadru”. Pierwszą pokazaliśmy w 2019 roku pt. „Świadomość ciała”.
Historia fotografii pokazuje, że praktycznie od samego jej wynalezienia portret ma bardzo mocną pozycję. David Octavius Hill oraz Robert Adamson zrealizowali od 1843 do 1847 roku portret zbiorowy ponad 450 osób Wolnego Kościoła Szkocji, Gaspard Felix Tournachon znany jako Nadar od 1860 roku prowadził bardzo dobrze prosperujące atelier. Julia Margaret Cameron, Andrej Karelin z Niżnego Nowogrodu oraz wspomniani wcześniej artyuści, to nieliczne przykłady twórców działających w obszarze konterfektu.
Portret, podobizna, konterfekt (fr. portrait; łac. protrahere – wydobyć na światło dzienne, wyjawiać, pokazać; contrafacere – naśladować) – artystyczny wizerunek (malarski, rzeźbiarski, graficzny, rysunkowy) konkretnej osoby lub grupy osób, ukazujący zewnętrzne podobieństwo oraz niekiedy cechy charakteru portretowanych.
Powyższą definicję portretu podaje portal Wikipedia. Jestem przekonany, że portret to znacznie więcej. Portret to przede wszystkim próba zagłębienia się w drugiego człowieka, w jego nastrój, charakter, stan emocjonalny w chwili robienia zdjęcia. Czasami tym drugim człowiekiem jesteśmy my sami, jak w autoportrecie Janusza Wojcieszaka. Mam przekonanie, że niezależnie od tego czy fotografujemy kogoś, czy samego siebie, zawsze większa lub mniejsza część nas jest zawarta w przedstawianym obrazie. Postanowiłem w tej edycji zaproponować zmierzenie się z szeroko rozumianą fotografią wizerunku, ale w ograniczeniu do fotografii wykonanej w kolorze. Czternastu autorów stosując różnorodne techniki i zabiegi formalne pokazuje jak silnie działa na odbiorcę portret.
Arkadiusz Ławrywianiec 2020

Autorzy:
Ryszard Czernow | Jakub Gadek | Krzysztof Gołuch | Marcin Górski | Antoni Kreis | Katarzyna Łata | Arkadiusz Ławrywianiec | Beata Mendrek | Halina Morcinek | Zbigniew Sawicz | Bolesław Stachow | Timm Stütz | Barbara Szewczyk-Szelka | Janusz Wojcieszak

 

 

 

fot. BM