"Jak widzą świat fotografowie z bliźniaczych Miast Kolonii"
- wystawa zbiorowa (Polska/Irlandia/Luxemburg/Finlandia) - Koln - Niemcy

 

 

"Prezentacja prac ma na celu przybliżenie odbiorcom miejsc odległych od Kolonii w różnych spojrzeniach autorskich fotografów z różnych stron Europy. (...)"

"(...) Indywidualny i emocjonalny charakter fotografii powoduje, że osoby, które fotografują - niezależnie od posiadanych umiejętności i miejsca, w którym żyją - łatwo nawiązują relacje i chetnie podejmują wspólne działania. Wiele ich łączy, a dzieli jedynie sposób wykorzystania medium fotografii. (...)" mat. organizatora


Poza fotografiami z Katowic są prezentowane prace fotografików z innych Miast Partnerskich Kolonii:
Istambul, Cork (Irlandia), Esch-sur-Alzette (Luxemburg) i Turku (Finlandia).

 

 

<<< wstecz