Dopełnienie konieczne / Śląskie fotografki. - Muzeum Śląskie - Katowice

 

Ekspozycja prezentuje fotografie autorek działających od czasów powojennych do współczesnych: Zofii Rydet, Anny Chojnackiej, Roży Jura, Małgorzaty Apathy,
Haliny Holas-Idziakowej, Joanny Helander, Jowity Bogny Mormul, Katarzyny Łaty-Wrony, Marii Śliwy, Beaty Mendrek-Mikulskiej.
Obok tych, których dorobek wpisuje się w nie tylko w historię polskiej fotografii, wystawa promuje nazwiska artystek działających współcześnie.
 

Takie spectrum osobowości, których wyrażanie świata i siebie fotografią jest rozciągnięte w czasie sześćdziesięciu lat twórczości, daje możliwości porównań,
nie tylko pokoleniowych, tworzy podstawy analizy ewolucji fotografii jako środka wypowiedzi oraz ukazuje możliwości transformacji formalnych i niezmienną siłę
ekspresji tego medium.
 
W zaprezentowanym kolażu nurtów zobaczymy obok klasycznych prac mistrzyń fotografii, projekty nowe z całą gamą autorskich wypowiedzi, budowanych
zindywidualizowanymi środkami wyrazu. Czy wyłonią się cechy wspólne lub dominujące, okaże ekspozycja.
 
Kurator wystawy: Danuta Kowalik-Dura

 


fot. Arkadiusz Ławrywianiec

<<< wstecz