<<<galeria
<<<galeria

 


Przestrzenie pamięci / Wtedy pisał listy...słowa, muzyka, emocje...
...stare indiańskie pytania i barwne (nie zawsze) opisy codzienności...
..."waiting for the sun"...
/ 2013